Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej a správy majetku pri MsZ vo Fiľakove, ktoré sa bude konať dňa 11.06.2024 od 16:00 v budove Mestského kultúrneho strediska na 2. poschodí v tanečnej sále.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Rodina Treláková, Alena Tóthová, Zsolt Elek - prevod mestského majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - schválenie uzatvorenia kúpnej zmluvy
 3. Szábó Vojtech - prevod mestského majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - schválenie uzatvorenia kúpnej zmluvy
 4. Návrh - Všeobecné záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 04/2024, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 06/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
 5. Návrh – Záverečný účet Mesta Fiľakovo za rok 2023
 6. Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta k 31.12.2023
 7. Finančné plnenie rozpočtu k 31.12.2023
 8. Diskusia
 9. Záver

Predseda komisie: Bc. Csaba Nagy
Tajomník komisie: Peter Végesi

Materiály na prerokovanie [ZIP, 2,5 MB]

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.