Mesto Fiľakovo vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a jedno pracovné miesta terénneho pracovníka (TP).

Výberové konanie sa uskutoční dňa 19. júna 2017 o 10.00 hod. v priestoroch malej zasadačky Mestského úradu vo Fiľakove (1. poschodie, č. dv. 106)

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 14. júna 2017 do 14.00 hod.

Oznam o výberovom konaní [PDF, 225 kB]