Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 98601 Fiľakovo vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto pracovníka komunitného centra.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 22.09.2020 od 9:00 hod. o 13:00 hod. v priestoroch Mestského úradu vo Fiľakove, Radničná 25, 98601 Fiľakovo, malá zasadačka (1. poschodie č. dv. 106).

Záujemcovia o pracovnú pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 98601 Fiľakovo.

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 17.09.2020. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Oznam o výberovom konaní [PDF, 552 kB]