Mesto Fiľakovo vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a dve pracovné miesta terénneho pracovníka (TP).

Výberové konanie sa uskutoční dňa 24.8.2020 o 9:00 hod. v priestoroch Mestského úradu vo Fiľakove, Radničná 25, 98601 Fiľakovo, malá zasadačka č.dv. 106 (poschodie).

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 19.8.2020 do 15:30 hod. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Oznam o výberovom konaní [PDF, 670 kB]