Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 98601 Fiľakovo vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného garanta Komunitného centra Fiľakovo (zastupovanie počas dlhodobej PN, materskej a rodičovskej dovolenky)

Výberové konanie sa uskutoční dňa 16/06/2020 od 9:00 hod. do 13:00 hod. v priestoroch Mestského úradu vo Fiľakove, Radničná 25, 98601 Fiľakovo, malá zasadačka (1. poschodie č. dv. 106).

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 11/06/2020. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Oznam o výberovom konaní [PDF, 627 kB]