Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Kontakty
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny MsÚ:
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum:
Po.-Št.: 7.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Mesto Fiľakovo ako zriaďovateľ Materskej školy - Óvoda, Daxnerova 15, Fiľakovo, prijíma do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku predprimárneho vzdelávania do triedy s vyučovacím jazykom slovenským. Nástup: 01.11.2019 na 0,75 pracovného úväzku.

Kvalifikačné predpoklady: príslušné vzdelanie v zmysle § 11 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2019 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška
 • overená kópia dokladu (dokladov) o dosiahnutom vzdelaní
 • profesijný životopis
 • doklad o preukázaní bezúhonnosti – čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (povinné tlačivo pozri na webovej stránke www.filakovo.sk, menu: Občan – Tlačivá a formuláre – Ostatné tlačivá)
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti – potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti na výkon práce učiteľa/učiteľky predprimárneho vzdelávania

Požadované doklady je potrebné zaslať najneskôr do 25. októbra 2019 poštou na adresu: Mestský úrad, oddelenie školstva, kultúry a športu, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo.

Pracovný pohovor sa uskutoční dňa 30.10.2019 o 9.00 hod. v miestnosti č. 106 Mestského úradu Fiľakovo.

Webstránka využívá k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním webstránky vyjadrujete súhlas s požívaním cookies.
Ďalšie informácie Ok