Združenie právnických osôb Geopark Novohrad-Nógrád, Podhradská 14, 986 01 Fiľakovo, IČO: 37899180 vyhlasuje Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho kancelárie Z.p.o. Geopark Novohrad - Nógrád.

Oznam o výberovom konaní [PDF, 368 kB]