Verejný obstarávateľ  Mesto Fiľakovo 
IČO  00316075 
Sídlo  Radničná 25,
98601 Fiľakovo,
Slovenská republika 
Štatutárny zástupca  Mgr. Attila Agócs, PhD. - primátor mesta
Tel.: 047/4381001 kl. 113
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 
Druh verejného obstarávateľa  Obec 
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu
podľa zákona č. 25/2006 Z.z. 
§ 6 ods. 1 písm. b) 
Hlavný predmet alebo predmety činnosti  Samospráva 
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa  www.filakovo.sk 
Osoby odborne spôsobilé na verejné obstarávanie  Mgr. Dáša Paszkiewiczová
Tel.: 047/4381001 kl. 101 
Bankové spojenie  OTP BANKA SLOVENSKO a.s.,
číslo účtu: 8174961/5200 

Súvisiace odkazy