Správa o zákazke spracovaná v zmysle ods. 2 a 3 §21 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Prvá Komunálna Finančná, a.s. [PDF, 178 kB] (zverejnené: 13.1.2014)


Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní

Prvá Komunálna Finančná, a.s. [PDF, 92 kB] (zverejnené: 25.11.2013)

Prvá Komunálna Finančná, a.s. [PDF, 136 kB] (zverejnené: 13.11.2013)


Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk v zmysle § 100, ods. „1“ písm. „i“ a následne podľa § 44 ods. „2“ Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Názov zákazky: Poistenie majetku Mesta Fiľakovo a organizácií v jeho zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti [PDF, 92 kB] (zverejnené: 11.12.2013)