Menu
  • NKP Fiľakovský hrad

    NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

  • Budova Vigadó

    Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

  • Kaštieľ Berchtoldovcov

    Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

  • Mestský park

    Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

  • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

    NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

  • Novohradské turisticko-informačné centrum

    Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

  • Mestský úrad

    Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Mesto Fiľakovo podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer na uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj majetku mesta formou obchodnej verejnej súťaže č. 04/2022 schválenou uznesením mestského zastupiteľstva č. 111/2022 písm. A zo dňa 29.09.2022.

Obchodná verejná súťaž č. 04/2022 - predaj nehnuteľnosti [ZIP, 1,3 MB]

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.