V roku 2018 neboli vyhlásené žiadne verejné obchodné súťaže.