V roku 2017 neboli vyhlásené žiadne verejné obchodné súťaže.