V roku 2016 neboli vyhlásené žiadne verejné obchodné súťaže.