Obchodná verejná súťaž na predaj 110 ks akcií spoločnosti Prima banka Slovensko a.s. na podanie návrhu na uzatvorenie zmluvy o kúpe cenných papierov - 110 ks akcií spoločnosti Prima banka Slovensko a.s. znejúcich na akcionára Mesto Fiľakovo [PDF, 45 kB]

Správa na zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove konaného dňa 19.03.2015 - Predaj cenných papierov - akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. [PDF, 56 kB]