Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Pozvánka na zasadnutie finančnej komisie a správy majetku pri MsZ vo Fiľakove, ktoré sa bude konať dňa 05.06.2023 od 15.30 hod. v miestnosti malej zasadačky mestského úradu č. 106 (na poschodí).

Program:

 1. Otvorenie
 2. Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu mesta a ich PO a RO - Finančné plnenie programového rozpočtovania mesta - príjmy a výdavky k 31.12.2022
 3. Prerokovanie návrhu Záverečného účtu mesta Fiľakovo za rok 2022
 4. Návrh VZN mesta Fiľakovo č. 4/2023, ktorým sa mení VZN o správe, údržbe a čistení, oprave a rekonštrukcií miestnych a účelových komunikácií na území mesta Fiľakovo
 5. Návrh na VZN mesta Fiľakovo č. 5/2023 o spôsobe vykonania miestneho referenda
 6. Vašš Vojtech - návrh na spätnú kúpu pozemku v mestskom parku
 7. Prevod časti mestského pozemku o výmere 21m2 do vlastníctva Štefana Kómára - schválenie uzatvorenia kúpnej zmluvy
 8. Majetkovoprávne vysporiadanie časti verejného parkoviska pred MsÚ Fiľakovo - schválenie uzatvorenia Dohody o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva za náhradu so SPF Bratislava
 9. Diskusia
 10. Záver

Predseda komisie: Bc. Csaba Nagy

Tajomník komisie: Agnesa Nagyová

Materiály na prerokovanie [ZIP, 1,9 MB]

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.