Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Oznámenie verejnosti, že obstarávateľ, Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo, IČO: 00 316 075 predložilo dňa 18.04.2023 Okresnému úradu Lučenec, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov úplné oznámenie o strategickom dokumente

„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Fiľakovo na roky 2022 - 2030“.

Do oznámenia je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Biskupiciach, Biskupická 61/132, 986 01 Fiľakovo, na Obecnom úrade v Belinej, Belina 194, 986 01 Fiľakovo, na Obecnom úrade v Šíde, Šíd 37, 986 01 Fiľakovo, na Obecnom úrade v Buzitke, Buzitka 126, 985 41 Šávoľ, na Obecnom úrade v Ratke, Ratka 109, 986 01 Fiľakovo, na Obecnom úrade v Fiľakovských Kováčoch, Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo na Obecnom úrade v Šávoli, Šávoľ 220, 985 41 Šávoľ, na Obecnom úrade v Prši, Prša 79, 985 41 Šávoľ, na Obecnom úrade v Bulharoch, Bulhary 96, 986 01 Fiľakovo, na Mestskom úrade vo Fiľakove, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo, na Okresnom úrade Lučenec, odbore starostlivosti o životné prostredie, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec a na internetovej stránke http://www.enviroportal.sk/sk/eia najmenej po dobu 14 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanoviská Okresnému úradu Lučenec, odboru starostlivosti o životné prostredie, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec do 15 dní od doby, keď bola o oznámení strategického dokumentu informovaná.

Oznámenie verejnosti - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Fiľakovo na roky 2022 - 2030 [PDF, 359 kB]

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.