Stavebné povolenie - Obytná zóna - rodinné domy, I. etapa - ul. Moyzesova, Fiľakovo - SO 12 Komunikácie a chodníky [PDF, 218 kB]