Stavebné povolenie - Obytná zóna - rodinné domy, I. etapa - ul. Moyzesova, Fiľakovo - SO 11 Verejné osvetlenie, SO 13 Sadové úpravy [PDF, 211 kB]