Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Fiľakovo č. 1/2021 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby [PDF, 395 kB]
Dátum účinnosti VZN: 01.08.2021