Návrh VZN Mesta Fiľakovo č. 1/2021 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby [PDF, 149 kB]