Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania formou verejnej vyhlášky - Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie s prípojkami k 5-im RD na Ul. Športová vo Fiľakove [PDF, 87 kB]

Príloha č. 1 - Situácia širších vzťahov [PDF, 433 kB]

Príloha č. 2 [PDF, 463 kB]