Návrh Záverečného účtu mesta Fiľakovo za rok 2020 [PDF, 230 kB]