Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Kontakty
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny MsÚ:
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30
Klientske centrum:
Pondelok: 7.30-12.00
Streda: 7.30-16.00
Piatok: 7.30-12.00

Mesto Fiľakovo v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že stavebník: STARTcom, s. r. o., so sídlom: Lazovná 56, 974 01 Banská Bystrica podal dňa 23.02.2021 v zastúpení spoločnosťou INPER, s. r. o., so sídlom: Rádayho 16, 984 01 Lučenec žiadosť o stavebné povolenie stavby: „Obytná zóna - rodinné domy, I. etapa - ul. Moyzesova, Fiľakovo“.

Právoplatné rozhodnutie Okresného úradu Lučenec, odboru starostlivosti o životné prostredie vydané v zisťovacom konaní podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene neskorších predpisov pod číslom OU-LC-OSZP-2018/003014-6 zo dňa 09.04.2018 je sprístupnené na webovom sídle www.enviroportal.sk/sk_SK/eia.

Žiadosť o stavebné povolenie podľa § 3d ods.2 zákona č 135/1961 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona [PDF, 149 kB]
 

Webstránka využívá k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním webstránky vyjadrujete súhlas s požívaním cookies.
Ďalšie informácie Ok