Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania formou verejnej vyhlášky - Radové garáže [PDF, 63 kB]

Radové garáže - Situácia [PDF, 152 kB]