Zámer na prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa [PDF, 773 kB]