Verejný oznam - Návrh Územného plánu mesta Fiľakovo - Zmeny a doplnky č. 12 [PDF, 29 kB]