Zverejnenie zámeru výpožičky mestského majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa [PDF, 213 kB]