Návrh VZN mesta Fiľakovo č. 1/2019, ktorým sa mení VZN mesta č. 05/2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby [PDF, 68 kB]