Zmena a doplnok č. 13

Zmeny a doplnky č. 12

Zmena a doplnok č. 11 (máj 2019)

Zmena a doplnok č. 11 (september 2018)

Zmena č. 10 (august 2016)

Zmena a doplnok č. 9 (júl 2016)

Zmena č. 8 (marec 2016)

Zmena č. 7 (marec 2015)

Zmeny a doplnky č. 6 (január 2014)

Oznámenie o strategickom dokumente (november 2013)

Oznámenie o strategickom dokumente

Zmena a doplnok č. 5 (september 2011)

Strategický dokument pre zmenu a doplnok ÚP č. 5 (august 2011)

Zmena a doplnok č. 4 (jún 2011)

Zmena a doplnok č. 3

Zmena a doplnok č. 2 (november 2009)

Zmena a doplnok č. 1/2008

Zmeny a doplnky


VZN

Výpisy z uznesení Mestského zastupiteľstva