Register investičných akcií na rok 2022 [PDF, 395 kB]

Programový rozpočet mesta Fiľakovo na roky 2022, 2023, 2024:

Programové rozpočty školských zariadení na roky 2022, 2023, 2024:


Ročné hodnotiace správy programového rozpočtu k 31.12.2020:


Programový rozpočet mesta Fiľakovo na roky 2021, 2022, 2023:

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu Mesta Fiľakovo na roky 2021 - 2023 [PDF, 191 kB]

Programové rozpočty školských zariadení na roky 2021, 2022, 2023:


Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta k 30.06.2020 [PDF, 1,02 MB]

Programový rozpočet mesta Fiľakovo na roky 2020, 2021, 2022:

Programové rozpočty školských zariadení na roky 2020, 2021, 2022:


Finančné plnenie programového rozpočtovania mesta Fiľakovo k 30.06.2019 [PDF, 162 kB]

Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta k 30.06.2019 [PDF, 1,08 MB]


Programový rozpočet mesta Fiľakovo na roky 2019, 2020, 2021:

Programové rozpočty školských zariadení na roky 2019, 2020, 2021:


Rozpočet mesta Fiľakovo na roky 2018 - 2020


Štruktúra programového rozpočtu mesta Fiľakovo (platné od 1.1.2018) [PDF, 65 kB]


Programový rozpočet mesta Fiľakovo na roky 2017, 2018, 2019 schválený uznesením MZ č. 108 dňa 15.12.2016


Oznámenie o zverejnení návrhu rozpočtu mesta na roky 2017 - 2019


Rozpočtový harmonogram pre rok 2016 [PDF, 228 kB]


Oznámenie o zverejnení návrhu rozpočtu mesta na roky 2016 - 2018


Rozpočet mesta Fiľakovo na roky 2015-2017 schválený uznesením MZ č. 188 zo dňa 13.11.2014


Oznámenie o zverejnení návrhu rozpočtu mesta na roky 2015 - 2017


Rozpočet mesta Fiľakovo schválený uznesením MZ č. 101 z 5.12.2013 na roky 2014-2016


Harmonogram prípravy návrhu a schválenia rozpočtu mesta na roky 2014-2016 [PDF, 46 kB]


Ročné hodnotiace správy programového rozpočtu k 31.12.2012


Rozpočet mesta na roky 2013-2015


Programový rozpočet na obdobie 2012-2014


Hodnotiace správy jednotlivých aktivít k 31.12.2010


Programový rozpočet na obdobie 2011-2013


Plnenie programového rozpočtu mesta za rok 2009

 1. Hodnotiaca správa mesto Fiľakovo [PDF, 510 kB]
 2. Prehľad o plnení rozpočtu podľa jednotlivých aktivít - príjmy, výdavky [PDF, 182 kB]
 3. Hodnotiace správy príspevkových organizácií:
  a) Verejnoprospešné služby [PDF, 215 kB]
  b) Mestské kultúrne stredisko [PDF, 84 kB]
  c) Hradné múzeum [PDF, 60 kB]
 4. Hodnotiace správy školských zariadení:
  a) Základná škola, Školská 1, Fiľakovo [PDF, 56 kB]
  b) Základná škola s VJM, Mládežnícka 7, Fiľakovo [PDF, 63 kB]
  c) Základná škola s VJM Lajosa Mocsáryho, Farská lúka 64B, Fiľakovo [PDF, 52 kB]
  d) Základná škola, Farská lúka 64A, Fiľakovo [PDF, 58 kB]
  e) Základná umelecká škola [PDF, 31 kB]

Rok 2010


Rok 2009


Rok 2008


Rozpočtové pravidlá mesta Fiľakovo [PDF, 123 KB]

Rozpočtový harmonogram pre rok 2009 [PDF, 31 KB]

Formulár požiadavky na zmenu rozpočtu [XLS, 56 KB]