Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta k 31.12.2021 [PDF, 3,3 MB]


Záverečný účet mesta Fiľakovo za rok 2020 [PDF, 525 kB]


Záverečný účet mesta Fiľakovo za rok 2019 [PDF, 462 kB]


Záverečný účet mesta Fiľakovo za rok 2018 [PDF, 909 kB]


Záverečný účet mesta Fiľakovo za rok 2017 [PDF, 221 kB]


Záverečný účet mesta Fiľakovo za rok 2016 [PDF, 229 kB]


Záverečný účet mesta Fiľakovo za rok 2015 [PDF, 186 kB]


Záverečný účet mesta Fiľakovo za rok 2014 [PDF, 191 kB]


Záverečný účet mesta Fiľakovo za rok 2013 [PDF, 182 kB]


Záverečný účet mesta Fiľakovo za rok 2012 [PDF, 189 kB]


Záverečný účet mesta Fiľakovo za rok 2011 [PDF, 99 kB]


Záverečný účet mesta Fiľakovo za rok 2010 [PDF, 86 kB]


Záverečný účet mesta Fiľakovo za rok 2009 [PDF, 87 kB]