Zmluvy zverejnené po 01.01.2019 sú dostupné na adrese: www.digitalnemesto.sk

Objednávky a faktúry zverejnené po 01.01.2017 sú dostupné na adrese: www.digitalnemesto.sk

Zverejnené zmluvy

2011-2018

Mesto Fiľakovo - zoznam zverejnených zmlúv (súbor HTML)


Zverejnené objednávky

2016

Mestský úrad (súbor PDF)
Mestská polícia (súbor PDF)
Materská škola - Óvoda, Štúrova 1 (súbor PDF)
Materská škola - Óvoda, Daxnerova 15 (súbor PDF)

2015

Mestský úrad (súbor PDF)
Mestská polícia (súbor PDF)
Materská škola - Óvoda, Štúrova 1 (súbor PDF)
Materská škola - Óvoda, Daxnerova 15 (súbor PDF)
Centrum voľného času (súbor PDF)

2014

Mesto Fiľakovo - zoznam objednávok (súbor PDF)

2013

Mesto Fiľakovo - zoznam objednávok (súbor PDF)

2012

Mesto Fiľakovo - zoznam objednávok (súbor PDF)

2011

Mesto Fiľakovo - zoznam objednávok (súbor HTML)


Zverejnené faktúry

2016

Mestský úrad - zoznam dodávateľských faktúr (súbor PDF)
Materská škola, Štúrova - zoznam dodávateľských faktúr (súbor PDF)
Materská škola, Daxnerova - zoznam dodávateľských faktúr (súbor PDF)

2015

Mestský úrad - zoznam dodávateľských faktúr (súbor PDF)
Materská škola, Štúrova - zoznam dodávateľských faktúr (súbor PDF)
Materská škola, Daxnerova - zoznam dodávateľských faktúr (súbor PDF)
Centrum voľného času - zoznam dodávateľských faktúr (súbor PDF)

2014

Mesto Fiľakovo - zoznam dodávateľských faktúr (súbor PDF)
Materské školy, Školské jedálne, Centrum voľného času - zoznam dodávateľských faktúr (súbor PDF)

2013

Mesto Fiľakovo - zoznam dodávateľských faktúr (súbor PDF)
Materské školy, Školské jedálne, Centrum voľného času - zoznam dodávateľských faktúr (súbor PDF)

2012

Mesto Fiľakovo - zoznam dodávateľských faktúr (súbor PDF)
Materské školy, Školské jedálne, Centrum voľného času - zoznam dodávateľských faktúr(súbor PDF)

2011

Mesto Fiľakovo - zoznam dodávateľských faktúr (súbor HTML)