Rok 2018

Mesto Fiľakovo neuskutočnilo v roku 2018 žiadny prevod takej hnuteľnej veci z majetku mesta, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy.

Rok 2017

Mesto Fiľakovo neuskutočnilo v roku 2017 žiadny prevod takej hnuteľnej veci z majetku mesta, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy.

Rok 2016

Mesto Fiľakovo neuskutočnilo v roku 2016 žiadny prevod takej hnuteľnej veci z majetku mesta, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy.

Rok 2015

Mesto Fiľakovo neuskutočnilo v roku 2015 žiadny prevod takej hnuteľnej veci z majetku mesta, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy.

Rok 2014

Právny titul: Kúpna zmluva č. 04/2014 OEaMM zo dňa 22.04.2014
Označenie hnuteľného majetku: Osobné motorové vozidlo ŠKODA FABIA, rok výroby 2001, LC521AL
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 22.04.2014
Nadobúdateľ: Róbert Farkaš, 1. mája 722/74, 986 01 Fiľakovo

Mesto Fiľakovo neuskutočnilo v rokoch 2011, 2012 a 2013 žiadny prevod takej hnuteľnej veci z majetku mesta, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy.