Kancelária primátora mesta a prednostu MsÚ

Mgr. Dáša Paszkiewiczová - vedúca kancelárie
tel.: 047/43 81 001, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., číslo dverí: 103 (poschodie)


Klientske centrum

Ing. Agáta Balážová - vedúca klientskeho centra a samostatný odborný referent daní a poplatkov
tel.: 047/43 81 001, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., klientske centrum (prízemie)

Ing. Erika Ocsková - samostatný odborný referent pre podnikateľskú činnosť
tel.: 047/43 81 001, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., klientske centrum (prízemie)

Iveta Cíferová - samostatný odborný referent sociálnych vecí
tel.: 047/43 81 001, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., klientske centrum (prízemie)

Andrea Tóthová - samostatný odborný referent evidencie obyvateľstva
tel.: 047/43 81 001, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., klientske centrum (prízemie)

Margita Suppenová - samostatný odborný referent stavebného poriadku, dopravy, SSÚ a ŽP
tel.: 047/43 81 001, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., klientske centrum (prízemie)

Matričný úrad:

Klára Szakóová - matrikárka
tel.: 047/43 81 001, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., klientske centrum (prízemie)

Kristína Medeová – zastupujúca matrikárka
tel: 047/43 81 001, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., klientske centrum (prízemie)


Oddelenie ekonomiky a majetku mesta

Ing. Zoltán Varga - vedúci oddelenia ekonomiky a majetku mesta, úsek mestského majetku
tel.: 047/43 81 001, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., číslo dverí: 12 (prízemie)

Referát ekonomiky:

Bc. Erika Szabová - vedúca referátu ekonomiky
tel.: 047/43 81 001, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., číslo dverí: 108 (poschodie)

Ing. Melinda Górászová - samostatný odborný referent na úseku účtovníctva
tel.: 047/43 81 001, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., číslo dverí: 108 (poschodie)

Agnesa Nagyová - samostatný odborný referent na úseku účtovníctva
tel.: 047/43 81 001, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., číslo dverí: 108 (poschodie)

Peter Végesi - samostatný odborný referent na úseku účtovníctva
tel.: 047/43 81 001, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., číslo dverí: 108 (poschodie)

Referát daní a majetku mesta:

Agáta Kleinová - samostatný odborný referent na úseku miestnych daní
tel.: 047/43 81 001, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., číslo dverí: 13 (prízemie)

Iveta Bodorová - samostatný odborný referent na úseku miestnych daní
tel.: 047/43 81 001, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., číslo dverí: 13 (prízemie)

Slavka Kubošeková - samostatný odborný referent na úseku miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
tel.: 047/43 81 001, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., číslo dverí: 13 (prízemie)


Oddelenie výstavby, životného prostredia a stratégie rozvoja

Ing. Ivan Vanko - vedúci oddelenia výstavby, životného prostredia a stratégie rozvoja
tel.: 047/43 81 001, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., číslo dverí: 9 (prízemie)

Referát životného prostredia a investícií:

Ing. Gréta Kuzmová - samostatný odborný referent
tel.: 047/43 81 001, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., číslo dverí: 9 (prízemie)

Ing. Pavol Nagy - samostatný odborný referent
tel.: 047/43 81 001, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., číslo dverí: 9 (prízemie)

Ing. Anikó Vass - samostatný odborný referent
tel.: 047/43 81 001, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., číslo dverí: 9 (prízemie)

Referát stavebného poriadku, dopravy a spoločného stavebného úradu:

Ing. Vladimír Šoóš - vedúci referátu stavebného poriadku, dopravy a spoločného stavebného úradu
tel.: 047/43 82 501, 047/43 81 001, mobil: 0915 264 235, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., číslo dverí: 10 (prízemie)

Ing. Lucia Olšiaková - samostatný odborný referent
tel.: 047/43 82 501, 047/43 81 001, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., mobil: 0915 264 235, číslo dverí: 10 (prízemie)

Katarína Szabóová - samostatný odborný referent
tel.: 047/43 82 501, 047/43 81 001, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., mobil: 0915 264 235, číslo dverí: 10 (prízemie)

Referát stratégie a rozvoja mesta:

Ing.arch. Erika Anderková - vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta
tel.: 047/43 81 001, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., číslo dverí: 6 (prízemie)

Ing. Eva Földiová - samostatný odborný referent
tel.: 047/43 81 001, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., číslo dverí: 6 (prízemie)

Ing. Judit Popovics - samostatný odborný referent
tel.: 047/43 81 001, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., číslo dverí: 6 (prízemie)


Oddelenie vnútornej správy

JUDr. Norbert Gecso - vedúci oddelenia vnútornej správy
tel.: 047/43 81 001, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., číslo dverí: 3 (prízemie)

Referát vnútornej správy:

Miroslav Lažík - úsek registratúry a registratúrne stredisko
tel.: 047/43 81 011, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., číslo dverí: 4 (prízemie)

Ing. Lóránt Varga - úsek správy IKT
tel.: 047/43 81 011, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., číslo dverí: 4 (prízemie)

Referát sociálnych vecí:

Bc. Jana Zupková - samostatný odborný referent sociálnych vecí
tel.: 047/43 81 001, 047/43 81 012, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., číslo dverí: 2 (prízemie)

Technický personál:


Oddelenie školstva, kultúry a športu

Školský úrad:

Mgr. Silvia Dubovská - vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu, odborný zamestnanec školského úradu
tel.: 047/43 81 001, mobil: 0905 611 332, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., číslo dverí: 107 (poschodie)

Mgr. Klaudia Mikuš Kovácsová - hovorkyňa mesta, šéfredaktorka mestských novín, kronikárka
tel.: 047/43 81 001, mobil: 0918 732 702, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., číslo dverí: 3 (prízemie)

Referát školstva, kultúry a športu:

Eva Miguelová - vedúca referátu školstva, kultúry a športu, samostatný odborný referent pre účtovníctvo
tel.: 047/43 81 001, mobil: 0905 611 332, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., číslo dverí: 107 (poschodie)

Mzdové centrum:

Žofia Tőreová - samostatný odborný referent pre mzdové účtovníctvo
tel.: 047/43 81 001, mobil: 0915 352 358, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., číslo dverí: 110 (poschodie)

Ildikó Bialová - samostatný odborný referent pre personalistiku a mzdové účtovníctvo
tel.: 047/43 81 001, mobil: 0915 352 358, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., číslo dverí: 110 (poschodie)

Gabriela Mácsová - samostatný odborný referent pre personalistiku a mzdové účtovníctvo, príspevky a dotácie
tel.: 047/43 81 001, mobil: 0915 352 358, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., číslo dverí: 110 (poschodie)