Pozvánka a materiály na zasadnutie mestského zastupiteľstva vo Fiľakove

Uznesenie (49/2021 - 77/2021) z dvadsiateho tretieho zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove vo volebnom období 2018-2022 konaného dňa 24. júna 2021 vo Fiľakove [PDF, 190 kB]

Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove zo dňa 24. júna 2021 [PDF, 279 kB]

Prítomnosť poslancov na zasadnutí MsZ vo Fiľakove dňa 24.06.2021 [PDF, 56 kB]

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva vo Fiľakove [PDF, 138 kB]

Materiály na stiahnutie:

Videozáznam: