Pozvánka a materiály na zasadnutie mestského zastupiteľstva vo Fiľakove

Uznesenie (139/2020 - 182/2020) z devätnásteho zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove vo volebnom období 2018-2022 konaného dňa 16. decembra 2020 vo Fiľakove [PDF, 181 kB]

Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove zo dňa 16. decembra 2020 [PDF, 62 kB]

Prítomnosť poslancov na zasadnutí MsZ vo Fiľakove dňa 16.12.2020 [PDF, 4 kB]

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva vo Fiľakove [PDF, 25 kB]

Materiály na stiahnutie: