Pozvánka a materiály na zasadnutie mestského zastupiteľstva vo Fiľakove.

Uznesenie (104/2019 - 106/2019) z dvanásteho zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove vo volebnom období 2018-2022 konaného dňa 16. októbra 2019 vo Fiľakove [PDF, 99 kB]

Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove zo dňa 16. októbra 2019 [PDF, 27 kB]

Prítomnosť poslancov na zasadnutí MsZ vo Fiľakove dňa 16.10.2019 [PDF, 4 kB]

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva vo Fiľakove [PDF, 52 kB]

Videozáznam: