Pozvánka a materiály na zasadnutie mestského zastupiteľstva vo Fiľakove.

Uznesenie (76/2019 - 103/2019) z jedenásteho zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove vo volebnom období 2018-2022 konaného dňa 26. septembra 2019 vo Fiľakove [PDF, 204 kB]

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 88/2019 - Sadzby za využitie priestorov v budove MsKS Fiľakovo [PDF, 116 kB]

Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove zo dňa 26. septembra 2019 [PDF, 70 kB]

Prítomnosť poslancov na zasadnutí MsZ vo Fiľakove dňa 26.09.2019 [PDF, 10 kB]

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva vo Fiľakove [PDF, 38 kB]

Materiály na stiahnutie:

Videozáznam.