Pozvánka a materiály na zasadnutie mestského zastupiteľstva vo Fiľakove.

Uznesenie (71/2019 - 74/2019) z ôsmeho zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove vo volebnom období 2018-2022 konaného dňa 1. augusta 2019 vo Fiľakove [PDF, 74 kB]

Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove zo dňa 01. augusta 2019 [PDF, 33 kB]

Prítomnosť poslancov na zasadnutí MsZ vo Fiľakove dňa 01.08.2019 [PDF, 10 kB]

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva vo Fiľakove [PDF, 255 kB]

Materiály na stiahnutie: