Pozvánka a materiály na zasadnutie mestského zastupiteľstva vo Fiľakove.

Uznesenie (1/2019 - 24/2019) zo štvrtého zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove vo volebnom období 2018 - 2022 konaného dňa 28. februára 2019 vo Fiľakove [PDF, 150 kB]

Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove zo dňa 28. februára 2019 [PDF, 53 kB]

Prítomnosť poslancov na zasadnutí MsZ vo Fiľakove dňa 28.02.2019 [PDF, 10 kB]

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva vo Fiľakove [PDF, 37 kB]

Materiály na stiahnutie:

Videozáznam: