Pozvánka a materiály na zasadnutie mestského zastupiteľstva vo Fiľakove.

Uznesenia (48/2018 - 66/2018) z tridsiateho deviateho zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove vo volebnom období 2014-2018 konaného dňa 28. júna 2018 vo Fiľakove [PDF, 152 kB]

Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove zo dňa 28. júna 2018 [PDF, 56 kB]

Prítomnosť poslancov na zasadnutí mestského zastupiteľstva vo Fiľakove dňa 28.06.2018 [PDF, 4 kB]

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva vo Fiľakove [PDF, 40 kB]

Materiály na stiahnutie:

Videozáznam: