Pozvánka a materiály na zasadnutie mestského zastupiteľstva vo Fiľakove.

Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove zo dňa 18. januára 2018 [PDF, 29 kB]

Prítomnosť poslancov na zasadnutí mestského zastupiteľstva vo Fiľakove dňa 18.01.2018 [PDF, 4 kB]

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva vo Fiľakove [PDF, 35 kB]

Zmena prijatých uznesení zo dňa 08.01.2018 [PDF, 332 kB]