Volebný obvod č. 1

Ulice: Gorkého, Jánošíkova, Poľná , Partizánska, Tajovského , Hviezdoslavova, Športová, Kalajová, B. Němcovej, Biskupická, Obrancov mieru, Malocintorínska, Železničná, Bottova, Záhradnícka , Parková, Sládkovičova

Tibor Czupper
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Most - Híd
člen mestskej rady

Ing. Ladislav Fehér
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Most - Híd
člen mestskej rady

Margita Oroszová
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Most - Híd
predsedníčka komisie pre kultúru

PhDr. Róbert Rubint
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
SMK - MKP
predseda komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Ladislav Szakó
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Most - Híd
predseda komisie pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie


Volebný obvod č. 2

Ulice: Mocsáryho, Školská, ul. 1. mája, Štúrova, Vajanského, Čajkovského, 29. augusta, Kukučínova, Mládežnícka, Čsl. armády, Družstevná, Ružová, Tulipánová, Kvetná, Fialková, Bartóka, Jókaiho, Smetanova, Námestie Slobody, ul. SNP, Malá,Koháryho námestie, Námestie Padlých hrdinov, Rázusova, Hlavná, Podhradská, Trhová, Radničná, Baštová, Jilemnického

Robert Eibner
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
NEKA

Ing. Bc. László Kerekes
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
SMK - MKP
predseda komisie pre školstvo, vzdelávanie a mládež

Alexander Mede
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Most - Híd
predseda komisie pre šport a telesnú výchovu

Jozef Tankina
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Most - Híd
predseda komisie sociálnych vecí a zdravotníctva

Mgr. Attila Visnyai
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Most - Híd
viceprimátor, člen mestskej rady


Volebný obvod č. 3

Ulice: Hollého, Tehelná, Šávoľská, Továrenská, kpt. Nálepku, Lučenecká, Madácha, Egreš, Moyzesova, Timravy, Bernolákova, Jesenského, Mlynská, Úzka, Gemerská, Tichá, Viničná, Daxnerova, Puškinova, Švermova, Kalinčiakova, J. Kráľa, Odborárska, Tolstého, Farská Lúka

Zoltán Anderko
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Most - Híd
predseda komisie regionálnej politiky, podnikateľskej a cestovného ruchu

Ladislav Flachbart
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
NEKA
predseda komisie ochrany verejného poriadku a dopravy

Csilla Gallová
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Most - Híd
predsedníčka komisie finančnej a správy majetku

Erik Kelemen
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Most - Híd
člen mestskej rady

Mgr. Zsuzsanna Szvorák
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
SMK - MKP
členka mestskej rady