Menu
 • NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)
 • Budova Vigadó (Foto: G. Illés)
 • Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)
 • Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)
 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)
 • Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)
 • Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)
 • NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Kontakty
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny
Mestský úrad:
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30
Klientske centrum:
Po.-Št.: 7.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Mestské zastupiteľstvo zriadilo mestskú radu ako svoj iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán, ktorý plní úlohu podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora mesta. Schádza sa podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace, jej zasadnutia zvoláva a vedie primátor mesta.

Členmi mestskej rady sú poslanci:

 • Tibor Czupper
 • Ing. Ladislav Fehér
 • Erik Kelemen
 • Mgr. Zsuzsanna Szvorák
 • Mgr. Attila Visnyai

Stále komisie mestského zastupiteľstva sú zriadené v počte 9. Sú to poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Mestské zastupiteľstvo zriadilo nasledovné komisie (predsedovia komisií sú poslanci mestského zastupiteľstva):

 • Komisia finančná a správy majetku
  predsedníčka: Csilla Gallová
 • Komisia pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie
  predseda: Ladislav Szakó
 • Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva
  predseda: Jozef Tankina
 • Komisia regionálnej politiky, podnikateľská a cestovného ruchu
  predseda: Zoltán Anderko
 • Komisia pre školstvo, vzdelávanie a mládež
  predseda: Ing. Bc. László Kerekes
 • Komisia pre šport a telesnú výchovu
  predseda: Alexander Mede
 • Komisia pre kultúru
  predsedníčka: Margita Oroszová
 • Komisia ochrany verejného poriadku a dopravy
  predseda: Ladislav Flachbart
 • Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
  predseda: PhDr. Róbert Rubint

Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva, občanov mesta - odborníkov na príslušnú oblasť. Agendu komisie vedie tajomník komisie, ktorý je zamestnancom mesta.

Obidva orgány mestského zastupiteľstva (mestská rada a komisie) majú svoje práva a povinnosti vymedzené zákonom o obecnom zriadení (§14 a 15) a rokovacími poriadkami týchto orgánov.

Dokumenty

Rokovací poriadok stálych komisií Mestského zastupiteľstva mesta Fiľakovo [PDF, 76 kb]

Plány práce orgánov mesta na II. polrok 2019 [PDF, 41 kB]

Plány práce orgánov mesta na I. polrok 2019 [PDF, 41 kB]

Plány práce orgánov mesta na II. polrok 2018 [PDF, 202 kB]

Plány práce orgánov mesta na I. polrok 2018 [PDF, 41 kB]

Webstránka využívá k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním webstránky vyjadrujete súhlas s požívaním cookies.
Ďalšie informácie Ok