Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Kontakty
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny MsÚ:
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum:
Po.-Št.: 7.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Mestské zastupiteľstvo zriadilo Mestskú radu ako svoj iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán, ktorý plní úlohu podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora mesta. Schádza sa podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace, jej zasadnutia zvoláva a vedie primátor mesta.

Členmi mestskej rady sú poslanci:

 • Tibor Czupper
 • Ing. Ladislav Fehér
 • Erik Kelemen
 • Mgr. Zsuzsanna Szvorák
 • Mgr. Attila Visnyai

Stále komisie mestského zastupiteľstva sú zriadené v počte 9. Sú to poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Mestské zastupiteľstvo zriadilo nasledovné komisie (predsedovia komisií sú poslanci mestského zastupiteľstva):

 • Komisia finančná a správy majetku
  Predseda: Csilla Gallová
  Zapisovateľka: Ing. Agáta Balážová
  Členovia: Ing. Róbert Belko, Beata Bakaová, Agnesa Husztiová, Ing. Ladislav Rácz, PaedDr. Tímea Tankina Tóth
 • Komisia pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie
  Predseda: Ladislav Szakó
  Zapisovateľka: Ing. Judit Popovics
  Členovia: Mgr. Csaba Balázs, Ing. arch. Attila Berta, Ing. Vince Erdos, Ing. Mikuláš Kováč, Ing. Ján Olšiak
 • Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva
  Predseda: Jozef Tankina
  Zapisovateľka: Iveta Cíferová
  Členovia: Bc. Pavel Botoš, Mgr. Albert Kováč, Katarína Nagyová, Margita Sáfrányová, Mgr. Monika Szacsková
 • Komisia regionálnej politiky, podnikateľská a cestovného ruchu
  Predseda: Zoltán Anderko
  Zapisovateľka: Katarína Szabová
  Členovia: Mgr. Csaba Bauček, Ladislav Danyi, Július Repa, Zoltán Suppen, Radoslav Balog
 • Komisia pre školstvo, vzdelávanie a mládež
  Predseda: Ing. László Kerekes
  Zapisovateľka: Mgr. Dáša Paszkiewiczová
  Členovia: Mgr. Marian Bozó, Bc. Pavel Kaško, Mgr. Ildikó Kotlárová, Bc. František Mojzeš, Mgr. Andrea Reiszová, PhDr. Róbert Rubint
 • Komisia pre šport a telesnú výchovu
  Predseda: Alexander Mede
  Zapisovateľka: Kristína Medeová
  Členovia: Ing. Dávid Mák, Mgr. Štefan Újpál, Bc. Ondrej Mojzeš, Peter Sáfrány, Bc. František Szajko
 • Komisia pre kultúru
  Predseda: Margita Oroszová
  Zapisovateľka: Ing. Erika Ocsková
  Členovia: Mgr. Adrian Balog, Mgr. Dana Bozóová, Mgr. Gábor Fekete, Viktória Gyetvaiová, Mgr. Illés Kósik Andrea
 • Komisia ochrany verejného poriadku a dopravy
  Predseda: Ladislav Flachbart
  Zapisovateľka: Agáta Kleinová
  Členovia: Tibor Baros, Bc. Ladislav Kandera, Tibor Mihály, Mátyás Zupko
 • Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
  Predseda: PhDr. Róbert Rubint
  Zapisovateľka: Mgr. Dáša Paszkiewiczová
  Členovia: Zoltán Anderko, Ladislav Flachbart

Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva, občanov mesta - odborníkov na príslušnú oblasť. Agendu komisie vedie tajomník komisie, ktorý je zamestnancom mesta.

Obidva orgány mestského zastupiteľstva (mestská rada a komisie) majú svoje práva a povinnosti vymedzené zákonom o obecnom zriadení (§14 a 15) a rokovacími poriadkami týchto orgánov.

Dokumenty

Rokovací poriadok stálych komisií Mestského zastupiteľstva mesta Fiľakovo [PDF, 76 kb]

Plány práce orgánu mesta a orgánu mestského zastupiteľstvana II. polrok 2022 [PDF, 146 kB]

Plány práce orgánu mesta a orgánu mestského zastupiteľstva na I. polrok 2022 [PDF, 171 kB]

Plány práce orgánu mesta a orgánu mestského zastupiteľstva na II. polrok 2021 [PDF, 301 kB]

Plány práce orgánu mesta a orgánu mestského zastupiteľstva na I. polrok 2021 [PDF, 43 kB]

Plány práce orgánu mesta a orgánu mestského zastupiteľstva na II. polrok 2020 [PDF, 42 kB]

Plány práce orgánu mesta a orgánu mestského zastupiteľstva na I. polrok 2020 [PDF, 42 kB]

Plány práce orgánov mesta na II. polrok 2019 [PDF, 41 kB]

Plány práce orgánov mesta na I. polrok 2019 [PDF, 41 kB]

Plány práce orgánov mesta na II. polrok 2018 [PDF, 202 kB]

Plány práce orgánov mesta na I. polrok 2018 [PDF, 41 kB]

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.