Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov za rok 2019