Menu
  • NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)
  • Budova Vigadó (Foto: G. Illés)
  • Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)
  • Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)
  • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)
  • Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)
  • Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)
  • NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Kontakty
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny
Mestský úrad:
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30
Klientske centrum:
Po.-Št.: 7.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Zákonom 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinným od 01. júna 2010 bol novelizovaný zákon o živnostenskom podnikaní. V ustanoveniach týkajúcich sa pozastavenia živnosti bola k zákonom definovanej minimálnej dobe /6 mesiacov/ stanovená aj maximálna /trojročná/ doba možného pozastavenia živnosti.

V živnostenskom registri Obvodného úradu Lučenec - odboru živnostenského podnikania je evidovaných takmer 80 podnikateľských subjektov, ktorí o pozastavenie živnosti požiadali do 31. mája 2010 a doba, na ktorú majú živnosť pozastavenú presahuje novelou stanovenú trojročnú hranicu. Z uvedeného dôvodu živnostenský úrad informuje túto skupinu podnikateľov o povinnosti upraviť svoje právne vzťahy v súlade s § 57, ods. 6 živnostenského zákona.

V praxi to znamená, že všetci podnikatelia, ktorí mali k 01. Júnu 2010 pozastavené prevádzkovanie živnosti na dobu dlhšiu ako 3 roky by mali vo vlastnom záujme kontaktovať živnostenský úrad do 31. mája 2013 za účelom rozhodnutia, či budú v živnosti pokračovať. V opačnom prípade im živnostenské oprávnenia k 01. júnu 2013 automaticky zaniknú napriek tomu, že v rozhodnutiach je uvedená dlhšia doba pozastavenia živnosti.

Ing. Elena Uličná, vedúca odboru živnostenského podnikania

Webstránka využívá k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním webstránky vyjadrujete súhlas s požívaním cookies.
Ďalšie informácie Ok