Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove ponúka do prenájmu priestory (kancelárie) vhodné na podnikanie na Námestí slobody č. 30 (v budove bývalého ZK ROH). Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 20. marca 2013. Bližšie informácie u riaditeľa MsKS - 0918 189 801.