Zoznam evidovaných psov k 25.01.2019 [PDF, 123 kB]

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 11/2016 o podmienkach držania psov na území mesta Fiľakovo [PDF, 32 kB]