Správne triedenie odpadu [PDF, 243 kB]

Kalendár separovaného zberu odpadov - rok 2020 [PDF, 106 kB]

Kalendár zberu zmesového komunálneho (ZKO), separovaného a kompostovateľného zeleného odpadu podľa ulíc - rok 2020 [PDF, 3,12 MB]

Harmonogram zberu zmesového komunálneho odpadu (bytové a rodinné domy) [PDF, 35 kB]