Správa o činnosti mužstiev dospelých a dorastu za posledné štvorročné obdobie [PDF, 33 kB]

Správa o činnosti r. 2011 až 2015 - FTC kolkársky oddiel [PDF, 150 kB]

Správa o činnosti mládežníckeho futbalu Futbalového oddielu FTC Fiľakovo [PDF, 47 kB]

Správa o činnosti šachového oddielu FTC Fiľakovo za roky 2011-2014 [PDF, 39 kB]

Správa o stave a aktivitách FTC STK Fiľakovo [PDF, 60 kB]